admin@uptownchurch.mn

1219 W 31st. St
Minneapolis, Mn 55408

612.270.5333

 

Name *
Name